Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm

Vũ Khoa
Vũ Khoa

Ưu điểm

Thầy dạy, dễ hiểu chuyên sâu, bạn nhân viên tư vấn thân thiện, dễ gần. Mình có thể hiểu bài nhanh

Điểm cần cải thiện

Mở thêm nhiều chi nhánh, gửi xe vincom hơi bất tiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm và lời khuyên: Ngày càng tiến bộ rõ rệt, kĩ năng nghe ngày càng tốt hơn,nên học nha.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.