Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm

Xuân Thành Tô
Xuân Thành Tô

Ưu điểm

- Thầy dạy dễ hiểu. bạn nhân viên tư vấn thân thiện, dễ gần. Mình có thể hiểu bài nhanh sau 3 tháng. Mình thi đạt 650.

Điểm cần cải thiện

Mở thêm nhiều chi nhánh hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm và lời khuyên: Ngày càng tiến bộ rõ rệt, kĩ năng nghe ngày càng tốt hơn,nên học nha.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.