Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm

Hằng Minh
Hằng Minh

Ưu điểm

- Thầy dễ gần. Mình có thể hiểu bài nhanh sau 3 tháng. Mình thi đạt 650

Điểm cần cải thiện

Mở thêm nhiều chi nhánh hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngày càng tiến bộ rõ rệt, kĩ năng nghe ngày càng tốt hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.