Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000đ.

Hài Lòng Khi Học Tại Trung Tâm

Bun Hương
Bun Hương

Ưu điểm

Mình mất gốc tuy nhiên thầy dạy mình có thể hiểu bài nhanh. Mình tính sẽ học thêm 1 khóa giải đề rồi đi thi.

Điểm cần cải thiện

Không có nha

Trải nghiệm và lời khuyên

nên học nha, rất hay và hữu ích, còn được cam kết 500d

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.