Khóa Học Và Chất Lượng Khá Phù Hợp | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Khóa Học Và Chất Lượng Khá Phù Hợp

Ưu điểm

-Giao viên thân thiện, dễ thương
- Bộ phận tư vấn khá nhiệt tình, thân thiện
-Môi trường cũng như cơ sở vật chất khá tốt

Điểm cần cải thiện

Khá hài lòng về môi trường học tập

Trải nghiệm và lời khuyên

-Sẽ giới thiệu thêm bạn bè và người thân để được biết đến trung tâm nhiều hơn

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn