Khóa Online Giải Đề 600 - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Khóa Online Giải Đề 600

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Đăng ký khóa Online mình rất phân vân vì đã học nhiều khóa nhưng ko hiệu quả . Nhưng khóa học này rất khác , thầy Anh Lê chỉ nhiều phương pháp làm bài hay cũng như ôn lại cả kiến thức song song khi giải đề

Điểm cần cải thiện

Gửi tài liệu hết 1 lần

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm và lời khuyên cho học viên mới : Khóa học chất lượng , ôn vào trọng tâm nên học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.