Lấy Được Cơ Bản Để Đi Thi - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Lấy Được Cơ Bản Để Đi Thi

Cảnh Nguyễn
Cảnh Nguyễn

Ưu điểm

Được hướng dẫn các mẹo cũng như câu đung và thời gian danh cho mỗi part để đạt được target
Giáo viên dễ thương lắm luôn, nhiệt tinh, xì tin nữa
Được tặng sách để về ôn thêm. Nói chung tài liệu được gửi mỗi ngày nên về ôn lại cho không quên

Điểm cần cải thiện

trung tâm hơi xa nhà minh, đi nửa tiếng mới tới

Trải nghiệm và lời khuyên

Học thấy giáo viên nhiệt tình , rồi có cam kết đầu ra nên là cũng yên tâm học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.