Lớp Online Rất Phù Hợp Với Ng Bận Rộn, Rất Tốt - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Lớp Online Rất Phù Hợp Với Ng Bận Rộn, Rất Tốt

Thị Liên Lữ
Thị Liên Lữ

Ưu điểm

lớp online nhưng rất dễ hiểu, rất chi tiết, được thầy Anh Lê dạy nữa thì khỏi chê

Điểm cần cải thiện

nếu được hỗ trợ trên điện thoạn thì rất tốt ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

lớp học ổn, dễ hiểu, đạt được 500 đ dễ dàng nếu học đủ buổi vs xem lại bài học như mình hehee

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.