Lớp Sky Toeic | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Sky Toeic

Ưu điểm

Thầy cô dễ thương và giảng bài dễ hiểu lắm ạ

Điểm cần cải thiện

Không có ạ

Trải nghiệm và lời khuyên

Bạn nào đang phân vân chọn nơi học thì cứ yên tâm chọn Anh Lê Toeic nhé

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn