Lớp Sky Toeic | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Lớp Sky Toeic

Ưu điểm

Chương trình học bao gồm các bài học về từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, các mẹo làm bài và các đề thi thử TOEIC, mình được ôn lại từ căn bản.Cách thầy dạy dễ hiểu, lớp học vừa phải không quá đông. Lộ trình học có mục tiêu cụ thể, có cam kết đầu ra.

Điểm cần cải thiện

Chỉ có 1 chi nhánh, hơi bất tiện nếu ở xa

Trải nghiệm và lời khuyên

Cảm giác rất hài lòng với trung tâm, từ dàn staff tới thầy cô.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn