Mất Căn Bản Tiếng Anh Mà Vẫn Kịp Có Bằng Nộp Cho Công Ty Trong Vòng 2 Tháng - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Mất Căn Bản Tiếng Anh Mà Vẫn Kịp Có Bằng Nộp Cho Công Ty Trong Vòng 2 Tháng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

- lớp dạy từ cơ bản, nên mất cơ bản và bận đi làm như mình vẫn còn học vô được mà
- Thầy cô trẻ và nhiệt tình lắm luôn
- lớp có cam kết đầu ra nên yên tâm, không sợ cứ học đi học lại đóng tiền quài
- có chỉ mẹo làm bài là mấy người dở anh văn như mình khoái

Điểm cần cải thiện

Trung tâm hơi xa công ty mình 1 chút. mong mở thêm ở quận 1

Trải nghiệm và lời khuyên

lúc học cũng không nghĩ đứa quên hết trơn tiếng anh như mình mà 2 tháng kịp bằng 450 nộp cho công ty đâu. Mà giáo viên nhiệt tình học xong mình ở lại hỏi giáo viên đều giải đáp , rồi học theo cô giáo chỉ nên gà mờ như mình vẫn đậu ngon lành

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.