Mất Căn Bản Và Học 2 Khóa Ở Đây Thấy Lên Hẳn. Hướng Dẫn Nhiệt Tình, Học Phí Phải Chăng. | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Mất Căn Bản Và Học 2 Khóa Ở Đây Thấy Lên Hẳn. Hướng Dẫn Nhiệt Tình, Học Phí Phải Chăng.

Ưu điểm

lớp học thoải mái
lớp mát lạnh
giáo viên nhiệt tình
học phí ok

Điểm cần cải thiện

gửi xe phải đi bộ qua chỗ học 1 tẹo, còn lại ok hết.

Trải nghiệm và lời khuyên

ở đây học ổn hơn những trung tâm khác, không bắt học viên đăng ký những gói quá cao như ở trung tâm khác

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn