Mình Chưa Đi Thi Nhưng Thấy Trình Độ Cũng Tăng Hơn Tương Đối So Với Lúc Mới Vào | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Trang Nguyễn
Trang Nguyễn

Mình Chưa Đi Thi Nhưng Thấy Trình Độ Cũng Tăng Hơn Tương Đối So Với Lúc Mới Vào

Ưu điểm

Giáo viên đều rất nhiệt tình, luôn kiên nhẫn giải thích khi mình hỏi lại.
Phòng học sáng sủa và sạch sẽ

Điểm cần cải thiện

Phí gửi xe, mình đã đóng tiền học phí rồi mà vẫn phải trả tiền gửi xe mỗi buổi đi học

Trải nghiệm và lời khuyên

Cố gắng đi học đầy đủ vì nghỉ một buổi thì sẽ chới với lắm. Và tất nhiên nhớ xem lại bài sau mỗi buổi học.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn