Mình Đã Được Cam Kết Đầu Ra Như Trung Tâm Anh Lê Tư Vấn - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Mình Đã Được Cam Kết Đầu Ra Như Trung Tâm Anh Lê Tư Vấn

Vũ Đạt
Vũ Đạt

Ưu điểm

-mình bận đi làm, mà buổi nào vắng mấy bạn đều hỗ trợ bù cho minh
-cô dạy dễ thương, dễ hiểu nữa
- học phí thấy hợp lý hơn mấy chỗ khác

Điểm cần cải thiện

chỉ có 1 chi nhanh à

Trải nghiệm và lời khuyên

cam kết đầu ra như đã hứa, dạy có tâm, các bạn nên tham giá lớp này nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.