Nên Học Tại Trung Tâm Nha - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Nên Học Tại Trung Tâm Nha

Bảo Cúc Huỳnh
Bảo Cúc Huỳnh

Ưu điểm

- Bạn nhân viên tư vấn thân thiện, dễ gần. Mình có thể hiểu bài nhanh sau 3 tháng. Mình thi đạt 700 điểm chỉ sau thời gian ngắn học

Điểm cần cải thiện

không có nha

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngày càng tiến bộ rõ rệt, kĩ năng nghe ngày càng tốt hơn, và kết quả là mình đã đạt 700 . nên tham gia lớp nay nha

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.