Rất Hài Lòng | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rất Hài Lòng

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, dạy dễ hiểu, được học linh động

Điểm cần cải thiện

chưa thấy điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

sau 2 tháng giải đề thì thật sự điểm của minh đã đạt được 600d như cam kết của trung tâm nếu các bạn cần ôn lại cơ bản thì học thêm 1 tháng ôn nữa mình nghĩ sẽ cao điểm hơn .

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn