Rất Hài Lòng - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Rất Hài Lòng

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

giáo viên dạy dễ hiểu, dễ thương nhiệt tình lắm luôn

Điểm cần cải thiện

thời gian học hơi dài, buổi đầu chưa quen thấy hơi mệt

Trải nghiệm và lời khuyên

mình cần 700d nhưng thi được 550d, vô lớp này tăng đủ điểm mình cần, nên tham gia

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.