Rất Hài Lòng - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Rất Hài Lòng

Troẹt Trang
Troẹt Trang

Ưu điểm

Lớp nâng cao giải đề 100% giúp tăng điểm nhanh và tăng điểm đáng kể so với số điểm trước đó của mình

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện trong lớp nâng cao 1 tháng này

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 1 tháng điểm thi của mình đã thật sự tăng,mọi người nếu cần gấp như mình mà có nền rồi vô lớp này ổn nhe.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.