Rất Hài Lòng Khi Học Tại Đây - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Rất Hài Lòng Khi Học Tại Đây

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Lớp 500+ là khóa tập trung vô luyện đề, giúp các bạn có thể tăng từ 100-150d

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện đối với lớp 500+ này.

Trải nghiệm và lời khuyên

Sau 1 tháng điểm thi của mình đã thật sự tăng,trước khi học khóa này mình chỉ mới được 400d thôi, nhưng sau khi hết thúc thì điểm số của mình tăng lên 150d luôn đó.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.