Rất Hài Lòng Khi Học Tại Đây - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!
Lấy ngay deal giảm sâu học phí, hoàn tiền kèm quyền lợi khác giá gốc 15TR nay chỉ 400đ/ngày!

Rất Hài Lòng Khi Học Tại Đây

Nữ Hoa
Nữ Hoa

Ưu điểm

Lớp 500+ là khóa tập trung vô luyện đề, giúp các bạn có thể tăng từ 100-150d

Điểm cần cải thiện

Không có gì cần cải thiện đối với lớp 500+ này.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trước khi học khóa này mình chỉ mới được 350d thôi, nhưng sau khi hết thúc thì điểm số của mình tăng lên 150d luôn đó.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.