Rất Hài Lòng Vì Đạt Được Mục Tiêu - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Rất Hài Lòng Vì Đạt Được Mục Tiêu

Vịt Yến
Vịt Yến

Ưu điểm

học đúng trọng tâm, được học bù nếu bận

Điểm cần cải thiện

nếu có lớp buổi sáng thì sẽ thuận tiện hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

nếu bỏ lâu quá toeic thì học lớp này ổn, ôn lại cơ bản xong giải đề , sau 2 tháng đạt 500d đủ điểm ra trường luôn,

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.