Rất Phù Hợp Với Bạn Nào Cần Review Lại Bằng Toeic Hay Tăng 100 200 Điểm - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Giá hời mua chỉ có lời - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày
Giá hời mua chỉ có lời - Thêm bạn thêm ưu đãi - Săn Hot Deal chỉ với 500đ/ngày.

Rất Phù Hợp Với Bạn Nào Cần Review Lại Bằng Toeic Hay Tăng 100 200 Điểm

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

giải full đề tại lớp, được giải thích rõ ràng, dễ hiều

Điểm cần cải thiện

giải full 1 đề hơi đuối tí .

Trải nghiệm và lời khuyên

minh được tăng hơn 100 điểm luôn, 700 điểm cũng thật bất ngờ vì ban đầu mình muốn lấy lại điểm như trước là gần 600 thôi.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.