Rât Tốt - Rất Vui Vì Đạt Được Mục Tiêu | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Rât Tốt - Rất Vui Vì Đạt Được Mục Tiêu

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, dạy dễ hiểu, tài liệu đầy đủ. thời gian học và học phí phù hợp. được linh hoạt học bù nên không sợ mất bài.

Điểm cần cải thiện

cần có thêm cơ sở cho các bạn ở xa

Trải nghiệm và lời khuyên

lớp 3 tháng được cam kết đầu ra phù hợp với sv sắp ra trường cần thi gấp, cũng có lớp 2 tháng hoặc cấp tốc ,nhưng 3 tháng ổn, học xong đạt được mục tiêu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn