Rât Tốt - Rất Vui Vì Đạt Được Mục Tiêu - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Rât Tốt - Rất Vui Vì Đạt Được Mục Tiêu

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình, dạy dễ hiểu, tài liệu đầy đủ. thời gian học và học phí phù hợp. được linh hoạt học bù nên không sợ mất bài.

Điểm cần cải thiện

cần có thêm cơ sở cho các bạn ở xa

Trải nghiệm và lời khuyên

lớp 3 tháng được cam kết đầu ra phù hợp với sv sắp ra trường cần thi gấp, cũng có lớp 2 tháng hoặc cấp tốc ,nhưng 3 tháng ổn, học xong đạt được mục tiêu.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.