Review Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Lê - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Review Trung Tâm Ngoại Ngữ Anh Lê

Kiên Vũ Gia
Kiên Vũ Gia

Ưu điểm

Giáo viên nhiệt tình thân thiện , phương pháp dạy rất dễ hiểu
Chị tư vấn cho mình rẩ nhiệt tình ,tư vấn phù hợp vs mục tiêu và thời gian của mình . Ở đây ko vì chạy doanh số mà ép học các khóa dài , rất hài lòng

Điểm cần cải thiện

Địa chỉ học uy tín nhưng chưa có nhiều chi nhanh .

Trải nghiệm và lời khuyên

Thơi gian học có thể linh động và được sắp xếp học bù nếu có lỡ bận .

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.