Tài Liệu Biên Soạn Kỹ .giao Viên Nhiệt Tình | Edu2Review
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Lan Linh
Lan Linh

Tài Liệu Biên Soạn Kỹ .giao Viên Nhiệt Tình

Ưu điểm

Bài giảng của giáo viên được làm rất kỹ . Gíao trình lớp căn bản chi tiết phù hợp với những bạn học viên mất gốc .

Điểm cần cải thiện

Giao vien nên nhắc nhở các bạn nói chuyện trong lớp .

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên đi học nếu bạn muốn thi Toeic hoặc lấy lại căn bản . Học ở đây rất vui và hiệu quả . Các bạn nên học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn