Thật Sự Rất Hài Lòng - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Thật Sự Rất Hài Lòng

Đạt Phạm
Đạt Phạm

Ưu điểm

Tiến bộ nhanh, điểm tăng nhanh sau 2 tháng là có thật,

Điểm cần cải thiện

2 tháng là đủ cho người muốn tăng điểm nhanh và có nền rồi.không có

Trải nghiệm và lời khuyên

nếu bạn nào có nền rồi cần tăng điểm nhanh thì theo lớp này rất ổn luôn đó ạ.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.