Về Chất Lượng Giáo Viên Cực Đỉnh Luôn Ý - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 5.000.000 ₫.

Về Chất Lượng Giáo Viên Cực Đỉnh Luôn Ý

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Ưu điểm

Cam kết đầu ra 500đ. Nhưng mình thi được hẳn 650đ vì đề thi lẫn chất lượng giải dạy đều cực tốt.

Điểm cần cải thiện

Thầy cần mở thêm lớp online nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm uy tín để mọi người có thể tin tường và lựa chọn để học nhé ❤

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.