Về Chất Lượng Giáo Viên Cực Đỉnh Luôn Ý | Edu2Review
🎉 Đăng ký gói thành viên EduMember để nhận ưu đãi tới 3,000,000đ.
Đánh giá về

Trung Tâm Anh Lê Toeic

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Về Chất Lượng Giáo Viên Cực Đỉnh Luôn Ý

Ưu điểm

Cam kết đầu ra 500đ. Nhưng mình thi được hẳn 650đ vì đề thi lẫn chất lượng giải dạy đều cực tốt.

Điểm cần cải thiện

Thầy cần mở thêm lớp online nữa.

Trải nghiệm và lời khuyên

Trung tâm uy tín để mọi người có thể tin tường và lựa chọn để học nhé ❤

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn