Xét Tổng Thể Là Rất Tốt Vì Mình Đạt Được Mục Tiêu - Đánh giá về Trung Tâm Anh Lê Toeic | Edu2Review
EduMember Bạn muốn tiết kiệm học phí và thêm nhiều ưu đãi?
Đăng ký EduMember - Nhận vé xem phim CGV miễn phí!

Xét Tổng Thể Là Rất Tốt Vì Mình Đạt Được Mục Tiêu

Mi Hoàng Kim
Mi Hoàng Kim

Ưu điểm

Mình có thể hiểu bài nhanh sau 2 tháng. Mình thi đạt 600 điểm chỉ sau thời gian ngắn học, đủ điểm ra trường, mình thấy rất vui lòng.

Điểm cần cải thiện

ca 1 lớp 2 4 6 hơi đông, nên minh học qua ca 2 hoặc 3 5 7 luôn, chia đều hv ra xíu là ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

Ngày càng tiến bộ rõ rệt, kĩ năng nghe ngày càng tốt hơn, có thể nhanh chóng có bằng ra trường

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.