Có Các Hoạt Động Ngoại Khóa, Chất Lượng Giảng Viên Tốt
Đánh giá về

Trung Tâm Anh ngữ ACET (acet.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Có Các Hoạt Động Ngoại Khóa, Chất Lượng Giảng Viên Tốt

Ưu điểm

Cơ sở vật chất tốt, giáo viên có trình độ

Khuyết điểm

Chi phí cao

Trải nghiệm

Hoạt động ngoại khóa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn