Môi Trường Giao Tiếp Tiếng Anh Năng Động, Học Phí Khá Cao
Đánh giá về

Trung Tâm Anh ngữ ACET (acet.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review
Học viên

Môi Trường Giao Tiếp Tiếng Anh Năng Động, Học Phí Khá Cao

Ưu điểm

Môi trường năng động

Khuyết điểm

Học phí cao

Trải nghiệm

Giao tiếp với ng bản xứ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn