Truong Hung đã viết đánh giá Trung Tâm Anh Ngữ AMA (ama.edu.vn)2

Xác nhận là học viên

Không xứng đáng với số tiền bỏ ra

Ưu điểm":
Chưa tìm thấy

Khuyết điểm:
1. Lớp quá đông 2. Giáo viên không nhiệt tình 3. Thời gian thực tập kỹ năng nói rất ít

Trải nghiệm:
Lớp học theo dạng tự học, số lượng học viên đông, chỉ có 1 giáo viên người VIệt và 1 giáo viên nước ngoài, rất khó được thực tập speaking với giáo viên bản ngữ do phải chờ nhiều người, giáo viên kém nhiệt tình