Tốt Nhất Lào Cai | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Tốt Nhất Lào Cai

Ưu điểm

Công nghệ hiện đại, giáo viên chuẩn, giáo trình chuẩn anh mỹ, tính cách thành công...vv

Điểm cần cải thiện

Cần giới thiệu cho nhiều phụ huynh biết đến

Trải nghiệm và lời khuyên

Con mk học rất nhiều trung tâm như ocean jell việt mỹ nhưng mk cảm thấy apax khiến mình hài lòng bé Mai Phương nhà mình rất thích và tự tin lên hẳn mk quá bất ngờ

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn