Nguyễn Thị Diệu Hiền - Học Viên | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ và Tài năng ASKademy

nguyen thi Diệu Hiền Hiền
nguyen thi Diệu Hiền Hiền

Nguyễn Thị Diệu Hiền - Học Viên

Ưu điểm

phương pháp học rất thú vị, hiện đại
Kết hợp Anh văn với nhiều môn nghệ thuật
Tiện ích cho Phụ huynh và chi phí hợp lý

Điểm cần cải thiện

Mở thêm nhiều hoạt động vừa học vừa chơi học bổ ích hơn nữa

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập toàn diện, nhiều môn nghệ thuật yêu thích, bổ ích
Thầy cô sâu sát từng bạn
Môi trường phát triển Anh Ngữ tốt nhất

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn