Aten Cần Thơ Lớp Vip 1 Kèm 1 | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Chiến Phan
Chiến Phan

Aten Cần Thơ Lớp Vip 1 Kèm 1

Ưu điểm

Giáo viên có chuyên môn, tiếng Anh phát âm hay, quan tâm học viên. Lộ trình giúp tôi có tiến bộ mặc dù hơi chậm do tôi bận công việc không có nhiều thời gian luyện tập

Điểm cần cải thiện

Cần trang bị thêm tivi hoặc máy chiếu để buổi học thêm sinh động

Trải nghiệm và lời khuyên

Khóa học phù hợp với tôi nên tôi rất thích. Sẽ giới thiệu thêm bạn bè

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn