Aten Cơ Sở Quận 5 Chất Lượng Dạy Và Học Rất Tốt Nha Mọi Người!! | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Aten Cơ Sở Quận 5 Chất Lượng Dạy Và Học Rất Tốt Nha Mọi Người!!

Ưu điểm

Giảng viên dạy rất nhiệt tình, care chu đáo và dễ thương

Điểm cần cải thiện

Khônggg có

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên trải nghiệm thử tại Aten nha mọi người. Hai giảng viên truyền đạt dễ hiểu lắm luôn áaa

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn