Aten Thực Hiện Không Đúng Như Cam Kết | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Ngoc Nguyen thi ngoc
Ngoc Nguyen thi ngoc

Aten Thực Hiện Không Đúng Như Cam Kết

Ưu điểm

Khóa pronunciation tạm ổn, com 1 và com 2 ko hay

Điểm cần cải thiện

Nhân viên tư vấn nói có lớp dành cho người chưa bắt đầu nên tớ một đứa gà mờ tin tưởng nơi đây có thể cải thiện được tiếng anh của tớ, nhưng khi vào học thì mọi trình độ trong 1 lớp, mạnh ai nấy dạy không quan tâm học viên cho hiểu hay không. Khi tớ học xong lớp pro 1 lên com 1 thì hoàn toàn khác. Aten dạy chạy theo chương trình của Aten chứ không quan tâm học viên học ntn. Học 1 lớp gồm 3 người: teacher, coach, care nhưng không bằng trung tâm khác

Trải nghiệm và lời khuyên

Không nên học ở đây vì nhân viên tư vấn 1 đằng vào học 1 nẻo, không có lộ trình học rõ ràng, học không chất lượng, may ra thì các bạn chỉ nên học lớp pro 1.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn