Chất Lượng Của Aten | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Của Aten

Ưu điểm

Tư vấn nhiệt tình các khóa học và lộ trình hợp lý cho học viên

Điểm cần cải thiện

Quá tốt rồi nên mình chẳng nghỉ ra á

Trải nghiệm và lời khuyên

Các bạn cứ mạnh dạn , Aten luôn có đội ngũ phía sau hỗ trợ bạn suốt chặng đường học nếu bạn có thắc mắc gì

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn