Chất Lượng Của Aten Rất Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Huệ Trần
Huệ Trần

Chất Lượng Của Aten Rất Tốt

Ưu điểm

Tư vấn viên nhiệt tình, chu đáo
Giáo viên trình độ cao
Coach năng nổ, nhiệt tình
Care cẩn thận, chăm sóc học viên tốt

Điểm cần cải thiện

Giáo viên kiến thức cao, sử dụng nhiều tiếng Anh khiến đôi khi học sinh không theo kịp

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên tham gia đủ 3 khóa học để có kiến thức nền tảng tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn