Chất Lượng Đào Tạo Tốt | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Đào Tạo Tốt

Ưu điểm

giáo viên nhiêt tình

Điểm cần cải thiện

ko có điểm yếu. mọi thứ ổn

Trải nghiệm và lời khuyên

đây là một trung tâm tốt và nơi bạn có thể cải thiện tiếng anh

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn