Chất Lượng Học | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Dương Ngọc Anh Thư
Dương Ngọc Anh Thư

Chất Lượng Học

Ưu điểm

Chị Trang tư vấn xếp lớp rất kĩ càng. Cô Nhung trong thời gian học rất có tâm và cải thiện em rất nhiều kĩ năng nói

Điểm cần cải thiện

Em nghĩ không cần kĩ thiện gì

Trải nghiệm và lời khuyên

Trải nghiệm ở trung tâm rất tốt. Các bạn nên đến trung tâm để có thể cải thiện được khả năng giao tiếp tiếng anh của mình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn