Chất Lượng Và Cơ Sở Vật Chất | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Chất Lượng Và Cơ Sở Vật Chất

Ưu điểm

Teacher, coach, care nhiệt tình , luôn trả lời thắc mắc của em ngoài bài học

Điểm cần cải thiện

Phòng học nhỏ

Trải nghiệm và lời khuyên

Nếu bạn đang có như cầu học Tiếng anh giao tiếp thì Aten là lựa chọn sáng suốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn