Đặc Điểm Của Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Trúc Trần
Trúc Trần

Đặc Điểm Của Trung Tâm

Ưu điểm

Giáo viên rất thân thiện dễ gần, cơ sở vật chất khá ok

Điểm cần cải thiện

Ánh sáng và không gian của phòng học

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên nghe tư vấn kĩ trước khi quyết định học tại trung tâm

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn