Đánh Giá Aten Vinh | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Phương Hà
Phương Hà

Đánh Giá Aten Vinh

Ưu điểm

Môi trường thực hành tốt
Team chất luợng tận tình

Điểm cần cải thiện

Giờ học đúng hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Môi trường học tập tốt
Nên học
Được học về cả tiếng anh và kĩ năng sống

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn