Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Chất Lượng Trung Tâm

Ưu điểm

Các giáo viên và trợ giảng trong lớp rất nhiệt tình, thân thiện và truyền cảm hứng. Được bổ trợ thêm kiến thức cơ bản, có nhiều hoạt động giao lưu với người nước ngoài.

Điểm cần cải thiện

Đôi khi lớp kết thúc hơi muộn

Trải nghiệm và lời khuyên

Nên học tập và theo sát chương trình học, nhờ hỗ trợ khi cần giúp vì giáo viên và trợ giảng rất nhiệt tình

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn