Đánh Giá Khách Quan | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Đánh Giá Khách Quan

Ưu điểm

Giáo viên ưa nhìn, nhiệt tình, vui vẻ, thân thiệt. Lớp

Điểm cần cải thiện

Cần tư vấn kỹ hơn và nói rõ hơn về các vấn đề học, tiền học, và các khoản thêm khác khi tư vấn đầu vào.
Tại sao phải hoàn tất tất cả các lớp mới được nhận thẻ bảo hành? (Chưa nghe nói trong lúc tư vấn)
Chỉ có COM-2 có giáo viên nước ngoài (khá thất vọng vì phải học tới cuối khóa mới được tiếp xúc với gv nước ngoài)
Sắp xếp lớp chưa tốt (những học viên có nền tảng kiến thức không đồng đều vẫn học chung)

Trải nghiệm và lời khuyên

Tốt cho những học viên có kiến thức tiếng Anh ít, những người mới bắt đầu học.
Chưa thực sự ổn cho những học viên đã có kiến thức

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn