Đánh Giá Về Chất Lượng Đào Tạo | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Vân Ngô
Vân Ngô

Đánh Giá Về Chất Lượng Đào Tạo

Ưu điểm

Đội ngũ giáo viên nhiệt tình, chuyên nghiệp, luôn cố gắng hỗ trợ học viên.

Điểm cần cải thiện

Muốn có thêm các lớp ban ngày

Trải nghiệm và lời khuyên

Giờ học không cứng nhắc về lý thuyết từ vựng ngữ pháp, luôn tạo động lực và môi trường cho học viên một cách rất thực tế. Phải luôn chủ động động học hỏi, chăm chỉ thực hành thì mới tiến bộ nhanh được.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn