Giao Tiếp Trọn Đời | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Pi Chu
Pi Chu

Giao Tiếp Trọn Đời

Ưu điểm

Có chế độ bảo hành , có thể quay lại học bất cứ lúc nào nếu muốn

Điểm cần cải thiện

Cơ sở vật chất nên cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Giáo viên rất nhiệt tình, khoá học mang lại hiệu quả tốt

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn