Học Tập Ở Aten | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Mai Anh
Mai Anh

Học Tập Ở Aten

Ưu điểm

Từ giáo viên, care, coach đến đội ngũ tư vấn đều rất nhiệt tình hỗ trợ mình luôn, môi trường học tập cũng rất thú vị và sáng tạo

Điểm cần cải thiện

Mọi thứ đếu tốt

Trải nghiệm và lời khuyên

Mình học khoá phát âm ở đâu thì tự vựng, phát âm và sự tự tin đã tăng lên đáng kể.

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn