Học Vui Ơi Là Vui | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Người dùng Edu2Review
Người dùng Edu2Review

Học Vui Ơi Là Vui

Ưu điểm

Giảng viên cô Lina khá nghiêm khắc, cơ mà khiến cho mình có động lực và học tốt hơn nhiều nhiều, coach care thì nhiệt tình thân thiện nên học rất vui

Điểm cần cải thiện

Thích đèn học sáng hơn

Trải nghiệm và lời khuyên

Chăm chỉ học thôi chứ k có lời khuyên gì cả nếu k chăm chỉ học

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn