Khoá Học Hiệu Quả Cho Người Đi Làm | Edu2Review
Đánh giá về

Trung tâm Anh ngữ Aten (aten.edu.vn)

Võ Tiến Trình
Võ Tiến Trình

Khoá Học Hiệu Quả Cho Người Đi Làm

Ưu điểm

Trên cả tuyệt vời

Điểm cần cải thiện

Cơ sỡ vật chất

Trải nghiệm và lời khuyên

Mô hình 3 kèm 1 phù hợp cho người bận rộn và mất gốc

Đánh giá từ học viên, không phải từ Edu2Review.

Bạn có muốn